Mula

Kata mula memiliki banyak makna: asal; awal; pokok asal yang paling awal; yang dahulu sekali; waktu (tempat, keadaan, dan sebagainya) yang menjadi pangkal lantaran; sebab Website sederhana ini sudah belasan bahkan puluhan kali bermasalah. Awal mula masalah adalah...